MUNTENIA

Muntenia este o regiune istorică din sudul României, parte componentă a Țării Românești.

 1. Geografia

Limitele sale sunt: la nord munții Carpați (care o delimitează de Transilvania), la vest râul Olt (care o separă de Oltenia), la sud și est fluviul Dunărea (care o delimitează de Bulgaria și Dobrogea), iar la nord-est râurile Milcov, Putna și Siret (dincolo de care se află Moldova). Muntenia este situată între Dunăre la sud și est, Carpații Meridionali și Milcov la nord, în timp ce granița vestică este râul Olt. În perioada medievală când teritoriul Munteniei era administrat direct de către domnitor, iar teritoriul Olteniei (adica județele situate dincolo de râul Olt) era administrat de catre banii Craiovei, supuși domnitorului muntean. Între 1718-1739, când Oltenia a fost sub dominație habsburgică, Țara Românească a fost alcătuită numai din Muntenia.

2. Istoria

Teritoriul Munteniei era locuit în antichitate de triburile geților (getae), care erau popor de neam tracic. Istoricul antic Strabo susținea că “dacii și geții vorbesc aceeași limbă”. În jurul anului 340 î.e.n., deoarece geții din dreapta Dunării (suddunăreni) au devenit dependenți de Macedonia, regii macedoneni formulează pretenții de supremație și asupra geților din nordul Dunării, însă încercările întreprinse de Alexandru cel Mare 335 î.e.n. și 327 î.e.n. ) și Lisimah (310 î.e.n. ) de a-i supune, rămân fără rezultat. Mai târziu, geții duc lupte cu bastarnii, (popor germano-celtic), care între anii 200 și 100 î.e.n. ocupa poalele nord-estice ale Munților Carpați și malurile Nistrului.

Teritoriul Munteniei a făcut parte din marele regat dac a lui Burebista dar nu și din regatul lui Decebal. După victoria asupra lui Decebal, Traian trimite trupe auxiliare în Muntenia și sudul Moldovei pentru pacificarea regiunii. Conducătorii locali fac jurăminte de vasalitate, dar teritoriul Munteniei nu este anexat și nu devine provincie a Imperiului Roman, rămânând doar în zona de influență.

3. Organizarea administrativă

Acestea sunt județele actuale ale României aflate în întregime sau parțial în Muntenia:

 • Județul Argeș (6.862 km²)
 • Județul Brăila (4.766 km²)
 • Județul Buzău (6.103 km²)
 • Județul Călărași (5.088 km²)
 • Județul Dâmbovița (4.054 km²)
 • Județul Giurgiu (3.526 km²)
 • Județul Ialomița (4.453 km²)
 • Județul Ilfov (1.583 km²)
 • Județul Olt (5.498 km²) – parțial
 • Județul Prahova (4.716 km²)
 • Județul Teleorman (5.790 km²)
 • Județul Vâlcea (5.765 km²) – parțial
 • Județul Vrancea (4.857 km²) – parțial

4. Bibliografie

 • C. Daicoviciu, Dacica. Considerații privind istoria veche a pamîntului românesc, Bibliotheca Mvsei Napocensis, Cluj, 1969
 • Istoria României. Compendiu, 1974,
 • Protase, Problema continuității în Dacia în lumina arheologiei și numismaticii, 1966,
 • A.Tudor, “Romanizarea Munteniei” , 1974
 • Pârvan, Dacia, 1972, București
 • Haralambie Mihăescu, Limba latină în provinciile dunărene ale Imperiului Roman Bucharest, 1960
 • Ioan I. Russu, Etnogeneza românilor, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981

 

Leave a Reply