Mausoleul Eroilor de la Mărăşeşti

Mausoleul Eroilor de la Mărăşeşti este un monument ridicat în cinstea celor care au luptat în Războiul de Reîntregire a României din anul 1917. Mausoleul este situat pe drumul european E 85 între Focşani şi Adjud, la kilometrul 202. Pe locul în care a fost ridicat mausoleul, între 21 iulie – 21 august 1917, în Mărăşeşti, armatele române au luptat împotriva armatelor germane, armata română pierzând peste 20.000 de militari. Iniţiativa construirii monumentului a aparţinut Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române, în cadrul Congresului desfăşurat la 8 iunie 1919, în Senatul României din Bucureşti. Construcţia a fost ridicată după planurile arhitectului Georgel Cristinel.

După Congresul din 1919, a fost constituit un comitet, format din mari personalităţi ale vremii (Nicolae Iorga, gen. C. Cristescu, ing. C. Balş, Maria Glagoveanu, Elena Odobescu, Elena Davila, ing. N. Micrescu şi Zoe Gh. Rarincescu), însărcinat cu coordonarea acţiunilor necesare construirii mausoleului. Comitetul s-a aflat sub preşedinţia Principesei Alexandrina Gr. Cantacuzino. La 14 iulie 1921, pământul necesar demarării construcţiei a intrat în posesia comitetului, fiind donat de Georges Ulise Negropontes.

În cadrul unei festivităţi, desfăşurate în 27 septembrie 1924, au fost inaugurate criptele mausoleului. La eveniment au participat personalităţi marcante ale timpului, printre care şi Regina Maria. Pentru o perioadă construirea mausoleului a stagnat, lucrările fiind reluate în 1936 prin zidirea cupolei monumentului. Doi ani mai târziu monumentul este finalizat, iar în 18 septembrie 1938, în cadrul unei ceremonii la care a luat parte o mulţime impresionantă, diferite oficialităţi, printre care şi Regele Carol al II-lea, mausoleul este inaugurat.

Inscripţia de pe frontonul Mausoleului „ÎNTRU SLAVA EROILOR NEAMULUI” este încadrată de numele localităţilor unde s-au dat marile bătălii: Jiu – Olt – Sibiu – Coşna – Cireşoaia – Robăneşti – Neajlov – Dragoslave – Predeal – C. Lung – Panciu – Răzoare – Braşov – Porumbacu – Mărăşeşti – Mărăşti – Oituz – Doaga – Muncel – Arabagi – Barcut – Amzacea – Prunaru – Cerna – Caşin – Valea Uzului – Sticlărie.

În stânga portalului s-a amplasat o placă de marmură albă cu inscripţia: „Mausoleul Mărăşeşti – panteon al eroilor neamului ridicat pe locul memorabilei bătălii de la 6 august 1917, cinsteşte memoria celor căzuţi la datorie, prezentând posterităţii pilda nepieritoare de vitejie şi spirit de sacrificiu în lupta pentru apărarea gliei strămoşeşti.

De la intrarea principală în parcul din faţa mausoleului, două alei străjuite de o galerie de eroi imortalizaţi în bronz, printre care: mareşalul Alexandru Averescu, generalul Eremia Grigorescu, generalul Constantin Cristescu, generalul  Ioan Dragalina, eroina de la Jiu – Ecaterina Teodoroiu, căpitanul Grigore Ignat, generalul francez Henri Mathias Berthelot, conduc vizitatorul către Mausoleu.

Ansamblul memorial este format din: mausoleu, muzeul luptelor de la Mărăşeşti, platforme şi terase exterioare, terasarea în trepte, alei de acces, ansamblul statuar şi monumentul ce marchează perimetrul în care a fost amplasat Mormântul Eroului Necunoscut între anii 1950-1993.

Mausoleul este amplasat pe partea dreaptă a drumului E85, pe direcţia Adjud-Focşani. La intrarea în perimetrul complexului, perpendicular pe mausoleu se află o curte pietruită, cu două alei, pe marginile acestora străjuind câte 5 statui. Cele 10 statui îi reprezintă pe câţiva din ofiţerii căzuţi pe câmpul de luptă.

La capătul celor două alei se află mausoleul, o construcţie masivă, a cărei intrare se află la capătul unor scări, iar în partea stângă a monumentului, la capătul unei alei, este amplasat Muzeul luptelor de la Mărăşeşti.


Locație: DN2, Mărășești

– Program: luni – duminică, 09.00-16.00.
– Din București, cu mașina personală, am făcut aproximativ 2h45min.

Leave a Reply