Mănăstirea Coșoteni

Biserica Sfântul Dumitru, cunoscută și sub denumirea de Mănăstirea Coșoteni, este biserica centrală din fosta Mănăstire Tigania – Drăganești. În jurul acestei bisericuțe a fost adunată o obște monahală, tot aici funcționând și primele școli din județul Teleorman.

Biserica se află în partea de vest a localității, la marginea satului Coșoteni, în comuna Vedea. Localitatea se află la intersecția pârâului Burtea cu râul Vedea, pe drumul județean DJ601F, la aproximativ 30 de kilometri nord-vest de municipiul Alexandria și la aproximativ 7 kilometri sud-est de municipiul Roșiorii de Vede, pe malul stâng al râului Vedea.

Ctitorită în anul 1647 de către Matei Basarab pe locul unui vechi schit ce datează din vremea lui Negru Vodă, Mănăstirea Coşoteni este unul dintre cele mai impresionante monumente istorice din Teleorman.

Mănăstirea este amintită de CC Giurescu în volumul ”Întemeierea Mitropoliei Ungrovlahiei”. Potrivit istoricului, lăcaşul a fost ctitorit iniţial de Negru Vodă şi mai apoi refăcut de Matei Barasab. Legenda spune că Negru Vodă, domnitorul Ţării Româneşti la acea vreme, fiind urmărit de turci, s-a ascuns în pădure în scorbura unui copac. Domnitorul a inversat potcoavele calului şi i-a dat drumul în pădure, pentru a-şi deruta adversarii. Turcii au fost păcăliţi şi astfel domnul a scăpat cu viaţă. Ca să-şi arate recunoştinţa faţă de locul care l-a salvat, a zidit în jurul copacului o biserică. Legenda spune că trunchiul copacului a dăinuit mult timp ţinând loc de Sfânta Masă, iar acum este zidit în partea de miazăzi a mănăstirii.


Locație: Coşoteni 147432

– Din Alexandria, cu mașina personală, am făcut aproximativ 40min.

Programul de vizitare: luni – sâmbătă, 08.00am – 12.00pm. Mănăstirea se poate vizita în afara programului menționat, dar trebuie anunțat în prealabil la numărul de telefon: 0799 333 353.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s