Mănăstirea Căluiu

  • Cuvânt de început

Țara noastră are un număr impresionant de edificii religioase, o bună parte dintre acestea venind la pachet și cu o istorie ce merită (re)descoperită.

Undeva în inima Olteniei, nu foarte departe de Craiova, regăsim o biserică (Fig. 1 & 2) atât de importantă pentru patrimoniul național încât trebuie să-i calci pragul cel puțin o dată pentru a înțelege cu adevărat greutate istorică din spatele acesteia.

Fig. 1 - Mănăstirea Căluiu (1).
Fig. 1 – Mănăstirea Căluiu (1).
  • Date istorice

Lucrările de zidărie ale Mănăstirii Căluiu (Călui cum mai este cunoscută în diferite hrisoave) au început în anul 1515 în timpul Voievodului Neagoe Basarab (1512-1521). Primii ctitori au fost: Vlad Banul – bunicul fraților Buzești, Dumitru Pârcălabul și Balica Spătarul.

După un timp, lucrările de zidărie a fost reluate către sfârșitul veacului al XVI-lea de către frații Buzești: Radu – Mare ClucerPreda – Mare Ban și Stroe – Mare Stolnic și terminate în anul 1588, așa cum rezultă din pisania Mănăstirii Căluiu, dăltuită în piatră: ”Noi am văzut acest loc sfânt cum este neterminat, pentru aceea noi ne-am trudit și am înfăptuit acest sfânt hram și l-am înfrumusețat…în zilele binecinstitorului…Ion Mihnea Voievod, fiul marelui și preabunului Alexandru Voievod. S-a început în luna aprilie 20 și s-a săvârșit în luna iulie 8 în anul 1588”.

Fig. 2 - Mănăstirea Căluiu (2).
Fig. 2 – Mănăstirea Căluiu (2).

Lucrările de pictare au fost încredințate unei echipe de meșteri autohtoni în fruntea căreia s-a aflat Mina Zugravul, agentul diplomatic al lui Mihai Viteazul, ce fusese trimis în anul 1600 la Veneția, de unde urma să procure și o cantitate însemnată de culori. În anul 1834, biserica a fost repictată de către postelnicul Barbu Coșoveanu Zugravu.

  • Frații Buzești

Fresca de la Căluiu ne oferă un tablou votiv (Fig. 3) al Buzeștilor (pronaos), chipul Doamnei Stanca – a doua soție a lui Mihai Viteazul, cu fiul ei Pătrașcu Voievod (pronaos)Florica – fiica lui Mihai căsătorită cu un nepot al Buzeștilor; Preda Postelnicul din Greci-Olt (pronaos); jupânița Stanca, soția lui Radu Buzescu (pronaos); jupânița Cătălina, soția lui Preda Buzescu (pronaos); jupânița Sima, soția lui Sima Buzescu (pronaos).

Frații Buzești s-au destins în mod deosebit în timpul campaniilor purtate de către Mihai Viteazul împotriva armatelor otomane pentru apărarea independenței țării românești. Aceștia au participat activ la viața statului impunându-se în anumite momente ca forță politică de seamă a clasei boierești.

Mănăstirea Căluiu a fost folosită de-a lungul veacurilor și ca necropolă a familiei Buzeștilor: Preda Buzescu – mare ban în Craiova, înhumat în decembrie 1608 (pronaos în colțul N-V); Stanca – jupânița lui Radu Buzescu, înmormântată în februarie 1590 (pronaos S-V); Radu Buzescu – mare clucer, înhumat în ianuarie 1610 (pronaos S-V).

Stroe Buzescu este înmormântat la Mănăstirea Stănești (comuna Strejești – Olt), o altă ctitorie a familiei Buzescu. În pronaos se află piatra scrisă (Fig. 4) care acoperă rămășițele lui Stroe Buzescu, răpus după lupta lui învingătoare cu nepotul hanului tătăresc, la 1602.

Despre Boierii Buzești au scris istoricii Alexandru D. XenopolNicolae IorgaAlexandru Odobescu și Grigore Tocilescu care au relevat faptele lor de vitejie.

  • Cuvânt de încheiere

Deși este situată într-o zonă mai îndepărtată de importantele drumuri comerciale care străbăteau țara, Mănăstirea Căluiu a avut totuși de suferit, ca și alte monumente, de pe urma incursiunilor oștirilor străine precum și din cauza cutremurelor, incendiilor și în special nepăsării îngrijitorilor ei.

Astăzi se încearcă diferite restaurări și renovări ce vor avea ca scop menținerea zidurilor exteriorare (Slide 1) astfel încât acestea să păstreze aura de fortificație pe care a avut-o cândva mănăstirea (Fig. 5).

Fig. 5 - Mănăstirea Căluiu (3).
Fig. 5 – Mănăstirea Căluiu (3).

Astfel de locuri trebuie să dăinuiască peste ani și ani, pentru că dacă aceste vor dispărea în negura vremurilor ce vor veni…atunci și istoria noastră se va risipi!


  • Cum ajungi la Mănăstirea Căluiu?

Cel mai rapid și eficient mod este să folosiți mașina din dotare. Deși mănăstirea este localizată undeva la marginea satului, drumul până acolo este asfaltat și există chiar și o parcare amenajată.

Din Craiova, cu mașina personală, am făcut aproximativ 50min. WAZE TO IT / MAPS TO IT pentru coordonate pe hartă.

Mănăstirea se află pe raza localității Gura Căluiu, jud. Olt.

  • Pot servi masa în apropiere?

Ah…nu prea! Exceptând câteva magazine de mici dimensiuni pe care le-am văzut în localitate, altceva nu există.

  • Cazare

Dacă sunteți în tranzit, atunci nu este nevoie.

  • Ce tarif se percepe la intrare și ce program de vizitare au?

Aici nu am avut noroc pentru că atunci când am ajuns eu, mănăstirea se află în renovare și astfel nu se putea vizita decât la exterior.

  • Articole realizat în iulie 2019.

Leave a Reply